İletişim

Adres: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Anabilim Dalı – Beyazıt Kampüsü – İstanbul

E Posta Adresi: yerdelen@istanbul.edu.tr

Telefon: +90 212 4400000 | Dahili : 11652